Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Právní předpisy

2018

Smlouva TJ - 2018

2017

Nařízení č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce Trnová

2016

Směrnice pro podávání stížností a peticí

2015

Jednací řád Zastupitelstva obce Trnová

Opatření obecné povahy

2015

Řád veřejného pohřebiště

Vyhlášky

2017

Prováděcí předpis k OZV č. 2/2015 a 4/2015

2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnová

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Obecně závazná vyhláška obce Trnová č. 1/2007 o symbolech obce a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška obce Trnová č. 2/2007, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Vyhláška č. 1/2015, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Výroční zprávy

2018

Výroční zpráva 2017

2017

Výroční zpráva 2016

2016

Výroční zpráva 2015

2015

Výroční zpráva 2014

Rozpočet obce

2018

Rozpočet obce 2018 - schválený dle §

Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2021

2017

doplněný rozpočtový výhled do roku 2018

Rozpis rozpočtu 2018

Stránka

Aktivní odkazy k dotaci na projekt obce "Územní plán Trnová"

www.strukturalni-fondy.cz/iop    a      www.crr.cz