Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Právní předpisy

2018

Smlouva TJ - 2018

2017

Nařízení č. 1/2017 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na celém správním území obce Trnová

2016

Směrnice pro podávání stížností a peticí

2015

Jednací řád Zastupitelstva obce Trnová

Opatření obecné povahy

2015

Řád veřejného pohřebiště

Vyhlášky

2020

OZV č. 02/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OZV č. 03/2019 o místním poplatku ze psů

OZV č. 04/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnová

Vyhláška o nočním klidu č. 1/2020

2019

Vyhláška o nočním klidu

2017

Prováděcí předpis k OZV č. 2/2015 a 4/2015

2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Trnová

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.

Obecně závazná vyhláška obce Trnová č. 1/2007 o symbolech obce a jejich užívání

Obecně závazná vyhláška obce Trnová č. 2/2007, kterou se stanoví společný školský obvod základní školy

Vyhláška č. 1/2015, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky

Výroční zprávy

2020

Výroční zpráva 2019

2019

Výroční zpráva 2018

2018

Výroční zpráva 2017

Stránka

Aktivní odkazy k dotaci na projekt obce "Územní plán Trnová"

www.strukturalni-fondy.cz/iop    a      www.crr.cz