Obec Trnová
ObecTrnová

I/2 - Sada 02 - Český jazyk - jazyková výchova

DUM (Digitální učební materiály)

I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Sada 02  - Český jazyk

Číslo DUMu Název DUMu

01

Procvičování krátkých a dlouhých samohlásek

 

Žáci si zopakují samohlásky. Učitel zapisuje slova, která začínají danou samohláskou. Žáci dokreslují obrázky podle zadání učitele ( jablíčko pro Adélku, rybičku Olinu, …). Čtou a vyhledávají samohlásky krátké a dlouhé. Žáci vyhledávají samohlásky krátké a dlouhé, políčko se samohláskou vybarví zadanou barvou, dodržují správné hygienické návyky při psaní – sezení, držení tužky, …
Určeno žákům 1. ročníku

02

Skládáme věty

 

Žáci přečtou věty a spojují obrázek se správným zápisem. Postupně ( po jednotlivých řádcích) rozstříhají kartičky z pracovního listu a skládají věty podle tabule. (1. řádek pracovního listu – č. 10, 2. řádek – č. 11 …)
Prezentace je určena žákům 1. ročníku

03

Písmeno CH

 

Žáci vyhledají písmeno Ch, políčka s písmenem vybarví. Procvičují čtení slov, slova užívají ve větách. Hledají správné pokračování věty. Vyhledávají velké Ch a malé ch, políčka vybarvují zadanou barvou. Doplňují neúplné věty.
Prezentace je určena žákům 1. ročníku

04

Písmeno Š

 

1. Žáci vyhledávají písmeno Š, vybarvují políčka – cestu Mikuláše k dětem
2. Doplňují písmeno Š, čtou slova, tvoří věty
3. Vystříhají slova a seřadí podle principu slovní kopané ( myš – šíp – pes …)
4. Vystříhají slova a složí věty
5. Do básničky doplňují vystříhaná slova
Pracovní list je určen žákům 1. ročníku

05

Písmeno Č

 

Žáci přečtou slova, zakroužkují písmeno Č. Zapisují slova podle obrázků. Opravují „popletené“ věty a zapisují je.
Prezentace je určena žákům 1. ročníku

06

Písmeno Ř

 

Žáci procvičují výslovnost souhlásky Ř – jazykolamy. Vybírají správné slovo k obrázku. Doplňují křížovku.
Prezentace je určena žákům 1. ročníku

07

Procvičování písmen abecedy

 

Žáci si hravou formou procvičují malá a velká písmena tiskací abecedy (staví sněhuláky – dávají malou kouli na velkou). Hrají písmenkové domino (rozstříhají tabulku). Určeno žákům 1. ročníku

08

Velká a malá tiskací písmena

 

Žáci si hravou formou procvičují malá a velká písmena tiskací abecedy. Přesouvají malá tiskací písmena do správných domků.Hrají písmenkové pexeso. Určeno žákům 1. ročníku

09

Písmeno Ž

 

Žáci rozšifrují slova, kontrolují je podle následujícího obrázku. Dopíšou k obrázkům správné názvy. Vyhledávají slova, která podle významu do dané skupiny nepatří. Čtou s porozuměním text s obrázky. Určeno žákům 1. ročníku

10

Slabiky di, ti, ni

 

Prezentace je určena pro nácvik čtení slov se slabikami di, ti, ni
Určeno žákům 1. ročníku

11

Di, ti, ni - dy, ty, ny

 

Žáci procvičují čtení slov se slabikami di,ti,ni a dy,ty, ny. Rozhodují, který ze dvou zápisů slova je správný. Doplňují y,ý,i,í.
Určeno pro 1. a 2. ročník

12

Slabiky dě, tě, ně

 

Prezentace je určena pro nácvik čtení slov se slabikami dě, tě, ně
Určeno žákům 1. ročníku

13

Slabiky bě, pě, vě

 

Prezentace je určena k procvičování čtení slov se slabikami bě, pě, vě
Určeno žákům 1. ročníku

14

Druhy vět

 

Žák si hravou formou procvičí druhy vět. Vyhledává věty a tvoří vlastní věty podle nabídnutých slov. K obrázku pak vymýšlí různé věty a ostatní hádají, o jaký druh věty se jedná.
Pracovní list je určený pro 2. ročník

15

Slova se slabikou mě

 

Prezentace je určena pro nácvik čtení slov se slabikami mě
Určeno žákům 1. ročníku

16

Dvojhlásky ou, au

 

Prezentace je určena pro nácvik čtení slov s dvojhláskami ou, au. Žáci vybírají správné pokračování vět. Vybírají a zapisují dvojice osob.
Určeno žákům 1. ročníku

17

Písmena b - d - p

 

Žáci vyhledávají písmena b, d, p – kroužkují je zadanou barvou. Vyhledávají stejné a rozdílné tvary. Čtou a vyhledávají slova. Doplňují správné písmeno, dokončují věty. Vyhledávají písmena v textu.
Určeno žákům 1. ročníku

18

Abeceda

 

Na jednotlivých listech si žáci procvičí řazení slov podle abecedy.

19

Tvoření vět a souvětí

 

Žák si hravou formou procvičí tvoření vět a souvětí. V tabulce vyhledá vhodná slova a utváří z nich věty. Zopakuje si spojky a tvoří souvětí.
Pracovní list je určený pro 2. a 3. ročník

20

Slovesa

 

Žák si hravou formou procvičí učivo o slovesech. Vyřazuje slova, která do slov nepatří. Slovesa třídí, určuje čas minulý, přítomný a budoucí a lepí do tabulky. Vhodné pro žáky 3. ročníku

21

Pořádek vět v textu

 

Žáci si rozstříhají věty z listu, seřadí podle významu a doplní vhodná slova v textu.
Vhodné pro žáky 2. a 3. ročníku

22

Slovesa - opakování učiva

 

Žáci si v pracovním listě procvičí učivo o slovesech. Vyhledávají sloves, určují osobu, číslo a čas a doplňují do textu vhodná slovesa, která pak určí.
Učivo je vhodné pro žáky 3. ročníku

23

Čtení předložky se jménem

 

Žáci přečtou předložky, utvoří věty podle obrázku. Seznámí se způsobem čtení předložky se jménem. Podle textu dokreslují obrázky. Opravují věty, spojují obrázky se správnými výrazy.
Určeno žákům 1. ročníku

24

Podstatná jména - procvičování učiva

 

Žáci si v pracovnám listě procvičí učivo o podst. jménech. Třídí podst. jména na osoby, zvířata a věci a sami je i vymýšlí. Naučí se dělení podst. jmen na konkrétní a abstraktní.
Učivo je vhodné pro žáky 2. a 3. ročníku

25

Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě

 

Žáci si v pracovních listech procvičí pravopis psaní slabik. Vystříhaná slova řadí do tabulky podle toho, jaká slabika se ve slově vyskytuje.
Učivo je vhodné pro žáky 2. ročníku

26

Číslovky

 

Žáci si v pracovních listech procvičí vyhledávání a doplňování číslovek. Třídí číslovky na určité a neurčité a vyřazují slova, která mezi číslovky nepatří.
Učivo je vhodné pro žáky 3. ročníku

27

Příslovce

 

Žáci se si prohlubují znalosti z učiva neohebné druhy slov - příslovce. Učí se poznávat tento slovní druh, poznávají druhy příslovců v jazyce. Poslední 2 listy jsou věnovány upevňování učiva formou samostatné práce.
Materiál je určen pro žáky 5. ročníku

28

Vlastní jména

 

Žáci vyplní doplňovačku, procvičují psaní vlastních jmen dívek a chlapců, vyhledávají jména v kalendáři.
Prezentace je určena žákům 1. ročníku

29

Písemná práce - závěrečná

 

Závěrečná písemná práce pro žáky 3. ročníku. Zopakování probraného učiva písemnou formou

30

Hláska, slabika, slovo, věta

 

Žáci vyhledávají písmena, slova a věty podle diktátu učitele. Zopakují si učivo prvního ročníku.
Učivo je vhodné pro žáky 2. ročníku

31

Pes - řazení vět podle obsahu

 

Žáci spojují podle významu slova, která k sobě patří. Ve druhé části řadí za sebe věty podle významu. Lepí je na list a pak podle textu kreslí obrázek.
Učivo je vhodné pro žáky 2. ročníku

32

Párové souhlásky uvnitř slov - hledání dvojic k sobě patřících

 

Žáci si rozstříhají oba listy na jednotlivá slova, doplňují správnou hlásku do slova a přiřazením k nápovědě si udělají kontrolu. Dvojice lepí do prázdné tabulky.
Učivo je vhodné pro žáky 3. ročníku

33

Slova příbuzná

 

Žáci se si prohlubují znalosti z tvarosloví, opakují si a uvědomují vznik slov, opakují si pojmy jako kořen slova, předpony, přípony. Všímají si významových okruhů slov a vymýšlejí příbuzná slova. Poslední 2 listy jsou věnovány procvičování učiva formou samostatné práce.

34

Tvoření vět

 

Žák si hravou formou procvičí sestavení věty a pořádek slov ve větě. Třídí podstatná jména na osoby a zvířata a odpovídá na otázky týkající se povolání. Kreslí obrázek podle instrukcí.
Pracovní list je určený pro 2. ročník

35

Druhy vět

 

Žák si hravou formou procvičí druhy vět. Vystřihnou větu tázací a k ní přiřadí podle významu větu oznamovací. Spojují pak větu s druhem, o který se jedná. Tvoří i vlastní věty.
Pracovní list je určený pro 2. ročník

36

Stavba slova a slova příbuzná (vyjm. slova po b, B)

 

Žák si procvičí stavbu slova, slova příbuzná a seznámí se s pravopisem psaní i/y po oboj. souhl. b, B
Pracovní list je určený pro 3. ročník

rozšířené vyhledávání

ZŠ, MŠ a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 18. 7. 2024
jasno 28 °C 14 °C
pátek 19. 7. polojasno 29/16 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 30/18 °C
neděle 21. 7. prudký déšť 20/13 °C

Geoportál

Geoportál

Dotační podpora

logo EUVlajka EUPlz kraj

Logo MMR

Výročí osmiček

Výročí osmiček

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:3
DNES:90
TÝDEN:1169
CELKEM:1215010

Mobilní aplikace

V ObrazeGooglePlay
AppStore

Rozklikávací rozpočet

rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4