Obec Trnová
ObecTrnová

Historie

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ TRNOVÁ - JEZOVČINY

Stručný přehled majitelů panství, vesnic, statků a dvorů, kteří zajišťovali myslivost v našem regionu od 12. století.

Původní formy lovu se  začaly měnit v záměrnou ochranu a chov volně žijící zvěře v myslivecké hospodaření, což v dřívějších dobách nebylo možné bez přímé účasti panovníků, jejich družin, velmožů a později šlechty.

Do myslivosti spadá péče o zvěř, chov loveckých psů, lovecké puškařství, a sokolnictví.

Koncem 12. století vlastnil Trnovou a okolní vesnice, statky a dvory český velmož Hroznata. V rodě Hroznatovců Trnová zůstává až do 15. století, pak se stala součástí bělského panství. Po roce 1678 vlastnili Trnovou Šteinbachové z Líšťan. František Šteinbach postavil na pustině dřívější vsi Ježlový v letech 1680 - 1690 poplužní dvůr, kravín, ovčín a myslivnu. Nové osadě bylo dáno jméno Víska, později se ujal název Vísky. Poté se vystřídalo několik vlastníků krašovického statku, ke kterému patřila i Trnová. Posledním vrchnostenským vlastníkem je rod Rábů. Josef  Ráb  postavil ve Vískách zámeček a přenesl do něho sídlo krašovického statku. Roku 1840 byl k Trnové přidělen dvůr Vísky a vísecké polesí. Dcera Antonína Rába  baronka Pidolli statek zadlužila a přivedla jej k úpadku. Roku 1874 dochází k oddělení krašovického a víseckého dvora a oba jsou zapsány samostatně v zemských deskách. Pražský obchodník Isidor Schmiedel kupuje v roce 1877 veškerý statkový majetek ve Vískách a Krašovicích, po něm se stává vlastníkem Maxmilián Schmiedel, jehož synovci baroni Ferdinand a Jiří Goldeggové se stávají posledními majiteli statku.

Po druhé světové válce byla rodině Goldeggově provedena konfiskace víseckého statku podle dekretu prezidenta republiky 12/1945 Sb.Veškerý nemovitý majetek se stal předmětem přídělu 77 přidělencům. Z 318,5 ha půdy obec získala 27 ha včetně zámku, státním statkům bylo přiděleno 20 ha, státním lesům 185 ha. Ostatní pozemky do 86,5 ha získali jako drobný příděl v různé výměře maximálně do 10 ha trnovští občané. V současné době /2009/ katastrální rozloha obce činí 650 ha, z toho 20 ha lesní plochy.

Nejvýše postaveným lovcem v zemi po knížeti nebo králi býval nejvyšší lovčí / knížecí lovčí, nejvyšší lesní, zemský hajný /. Nejvyšší lovčí vykonával dozor nad lesy, připravoval panovnické lovy a dohlížel nad dodávkami zvěřiny pro Prahu. Podřízenými lovčích byli hajní. Hodnost myslivce se poprvé objevuje roku 1474. Příslušná kvalifikace se získávala v tříletém učebním poměru.

První mysliveckou instrukci vydal Rudolf II. v roce 1599 a aby se názor na lov sjednotil, byly vydány první lovecké instrukce.

Sdružování myslivců do spolků:

1699 - Myslivecká bratrská pokladna - zanikla v roce 1942.
1848 - Spolek českých myslivců - trval krátce a rozpadl se.
1883 - Ústřední spolek pro ochranu honby a zvěře v Čechách.
1898 - Lovecký klub v Plzni.
1923 - Československá myslivecká jednota - po půl roce měla 3000 členů.
1961 - ČSMJ - přejmenována na Československý myslivecký svaz -  ČSMS.
1969 - ČSMS se rozdělil na Český myslivecký svaz - ČMS  a na Slovenský polovnícký zväz - SPZ.
1993 - ČMMJ po vzniku samostatné ČR opět vznikla Českomoravská myslivecká jednota.
 

Historie myslivosti v obci Trnová u Plzně

Po 2. světové válce vykonávali myslivost v naší obci velkostatkář Matas a hostinský Jaroslav Koza. Před rokem 1950 vstoupili do řad myslivců Jan a František Brandtlovi, Ladislav Hubka, Miloslav Čása, Václav Kraus, Václav Šuchman, Jaroslav Šmídl, Václav Král a Václav Bayerl. Zájemci o myslivost museli vykonat zkoušku ze základů myslivosti před porotou ČSMJ a následně jim byl vydán lovecký lístek.

V roce 1950 vzniká myslivecké sdružení myslivců z Trnové a Horní Břízy, které trvalo do roku 1979.

V roce 1980 okres nařizuje vytvářet velké myslivecké celky a tak vzniklo myslivecké sdružení obcí : Trnová, Horní Bříza, Ledce, Žilov, Chotíkov, Tatiná a Příšov. V tomto celku byla zapojena převážná část trnovských myslivců, někteří přecházejí do honitby kaznějovské a někteří jednotlivci do Uněšova, Stvolna, Líšťan a podobně.

Toto MS sdružení mělo původně cca 80 členů a obhospodařovalo 4000 hektarů půdy. Tento stav trval až do roku 1993, kdy vznikl nový myslivecký zákon a velké honitby byly rozděleny na menší celky.

Naše stávající  MS - Jezevčiny bylo ustanoveno 30. 1. 1993, založilo jej 14 myslivců, převážně z Trnové a z Plzně hajný Pechman a chalupář Víťa Švehla. V témže roce naše MS získalo vlastní honitbu, tzv. Společenství, které obhospodařovalo 953 hektarů půdy, z čehož bylo 698 ha lesa, 239 ha zemědělské půdy od drobných vlastníků, 16 ha vodní plochy atd. Majoritním vlastníkem honitby byly a jsou Lesy ČR - Lesní závod Plasy, od kterých má naše MS honitbu pronajatou. Původní nájem činil 13 Kč za hektar a stále narůstá.

Naše myslivecké sdružení má 16 členů / 2008 /.

Výbor je pětičlenný:

 • Vítězslav Švehla - předseda
 • Pavel Frundl - místopředseda
 • Josef Kraus Mgr. - jednatel
 • Jiří Rauch - myslivecký hospodář
 • Zdeněk Rieckel - finanční hospodář
 • Předsedou revizní komise je Josef Marek, členové Jaroslav Kapr a Marek Frundl.
 • Funkci myslivecké stráže vykonávají - Jiří Bayerl, Václav Čása a Zdeněk Rieckel.
 

Aktivity Mysliveckého sdružení Trnová

Posláním všech MS v naší republice, v souladu se stanovami a zákonem o myslivosti, je výkon práva myslivosti, který je v honitbě Lesů ČR všem MS uložen. Tomuto poslání úsilí všech MS směřuje vytvářením co nejlepších podmínek k vykonávání myslivosti ve všech regionech a honitbách ČR.

Činnost myslivců byla v minulosti vyjadřována v odpracovaných hodinách na mysliveckých nebo společenských akcích. Zdarma odpracované hodiny myslivců jdou do stovek a v současné době je již nikdo nepočítá. Členové MS tyto aktivity berou jako povinnost, která k myslivosti vedle základní péče o zvěř patří.              

Záslužnou činností členů našeho MS , kterou nelze opomenout, je práce s mládeží. V časopise  Myslivost  1/2008  byla činnost  trnovského MS dvakrát kladně hodnocena . Jednou v souvislosti s hodnotitelskou přehlídkou mysliveckých trofejí a podruhé s hodnocením velmi dobré  činnosti   kroužku  Mladých ochránců přírody  při naší základní škole v  rámci  soutěže O zlatou srnčí trofej. Nemalou zásluhu na tom má ředitel základní školy, člen našeho MS  pan Josef Kraus Mgr. Naše sdružení získalo finanční odměnu 3000 Kč ve prospěch školy.

Další aktivity našich myslivců :

 • postupně byla vybudována myslivecká zařízení, na příklad - více jak 10 krmelců, zásypů, kazatelen a posedů
 • trvale je zajišťováno krmení pro zvěř, která je v zimě intenzivně přikrmována
 • byly vybudovány dvě brokové střelnice na asfaltové terče - jedna v Horní Bříze, která byla později přenechána tomuto MS a druhá v Trnové, která je provozována dosud
 • každoročně jsou pořádány 2 - 3 hony nebo nadháňky, na kterých je prováděn odstřel drobné i spárkaté zvěře a podle stanoveného plánu jsou stříleny lišky, divoká prasata a srnčí zvěř, bažanty MS nakupuje a vypouští do honitby, zajíci již několik let nejsou pro jejich nízký stav loveni
 •  k vylepšení finanční situace MS je každoročně organizován sběr železného šrotu
 •  na dvou pronajatých políčkách myslivci pěstují topinambury a tak je zvyšována úživnost honitby
 •  u hřbitova členové MS vysázeli túje a podél cesty od hřbitova k lesu ovocné stromy
 •  k obohacení společenského života v obci jsou každoročně pořádány myslivecké bály a poslední leče s bohatou tombolou
 •  trvale je usilováno o zajištění finančních zdrojů pro naše MS
 •  snažíme se o co nejlepší spolupráci s ostatními složkami v naší obci, zejména s OÚ a TJ Sokol
 • v dubnu 2006 byla ve spolupráci s OMS Plzeň - sever uspořádána v tělocvičně TJ Sokol velmi zdařilá hodnotitelská přehlídka mysliveckých trofejí.
 

Co kazí našim myslivcům radost při výkonu myslivosti?

V posledních letech byl o 91 hektarů rozšířen a neustále se rozšiřuje kaolinový lom v Horní Bříze, který sousedí a zčásti je součástí naší honitby. Následkem těžby kaolinu, dřeva a hlukem způsobeným těžkou mechanizací je zvěř v našem revíru velmi rušena a její stav se neustále snižuje. Přáním všech našich myslivců je, aby tyto negativní jevy ubraly na intenzitě a byly tak zajištěny lepší podmínky pro zvyšování stavu zvěře.
Myslivosti zdar

 

listek

lovecky listek

sdružení
Myslivecké sdružení Trnová - Horní Bříza
 

členové mysliveckého sdružení

Členové mysliveckého sdružení Trnová na oslavách 1.máje v Horní Bříze

 

brigáda
Brigáda myslivců. Příprava sazenic lesních stromků k výsadbě

 

posezeni
Posezení po poslední leči v hostinci u "Kabátů" v Horní Bříze
 
Výřad zvěře po honu v Trnové
Výřad zvěře po honu v Trnové
 
Výřad zvěře po honu v Trnové
Výřad zvěře po honu v Trnové

 

rozšířené vyhledávání

ZŠ, MŠ a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
1
21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30

Počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
déšť 23 °C 15 °C
neděle 23. 6. déšť 21/13 °C
pondělí 24. 6. oblačno 22/14 °C
úterý 25. 6. jasno 24/12 °C

Geoportál

Geoportál

Dotační podpora

logo EUVlajka EUPlz kraj

Logo MMR

Výročí osmiček

Výročí osmiček

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:17
TÝDEN:1957
CELKEM:1206139

Mobilní aplikace

V ObrazeGooglePlay
AppStore

Rozklikávací rozpočet

rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20
1
21 22
1
23
24 25 26 27 28 29 30