Obec Trnová
ObecTrnová

Oslavy 110. výročí založení SDH Trnová

5. - 6. září 2014 pořádal sbor dobrovolných hasičů Trnová oslavy 110. výročí jeho založení.

Prapor

Minihistorie trnovských hasičů

Časté požáry vedly k zakládání Sborů dobrovolných hasičů (SDH). Roku 1898 zakládají SDH v Krašovicích, společný pro obce Trnová a Bučí. Tyto obce tvořly statek krašovický a společně si zakoupily ruční stříkačku.
 
V roce 1904 se trnovští hasiči odloučili od Krašovic a zakládají 27. března 1904
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TRNOVÁ
 

Zakládající členové sboru: Jan Brandtlík, Václav Pašek, Josef Urban, Václav Lang, Vojtěch Kodera, Jan Koudela, Karel Moravec, Jan Zelenka, Antonín Vaniš, Josef Žemlička, Antonín Fišer, Václav Staněk a Václav Kříž. Starostou byl zvolen Václav Pašek starší č.p. 8. Za spolkovou budovu si hasiči určili hostinec „ U KOZŮ“.

Na návrh obecního výboru je 19. března 1905 zahájena stavba hasičského skladiště se zvoničkou, která je dokončena 26.12.1905. Skladiště je vybaveno ruční stříkačkou a 28. ledna 1906 je předáno k veřejnému užívání.

Zvonice

Hasičské skladiště postavené v roce 1905, zbourané v roce 1954

Hostinec „U Kozů“Hostinec „U Kozů“ -  spolková budova SDH Trnová 

OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TRNOVÁ (SDH)

Program oslav:

pátek:

 • v 18.00 zahájení a přivítání hostů
 • projev starosty SDH Trnová pana A. Šípka
 • projev kronikáře pana V. Brandtlíka
 • předání slavnostního praporu SDH Trnová
 • diskuse a občerstvení
 • vystoupení hudební skupiny a tombola

sobota:

 • ve 13.00 slavnostní průvod obcí
 • položení věnce u pomníku padlých v 1. sv. válce
 • odchod do areálu TJ
 • odstartování IX. ročníku o Pohár starosty obce
 • předání slavnostní stuhy SDH Trnová starostou
 • zakončení soutěže a oslav
PRŮBĚH OSLAV V PÁTEK 5. září 2014

V 18. 00 hodin začalo v tělocvičně TJ Trnová slavnostní zasedání ke 110. výročí založení SDH Trnová. Schůzi moderoval Dr. Jan Voříšek. Po zahájení přivítal pana Obselku starostu okrsku Ledce, zástupce sborů Chotíkova, Žilova, Ledec, Příšova, Třemošné, Záluží a Stýskal. Za TJ Sokol Trnová se dostavil pan Šiml, za školu pan Mgr. Josef Kraus, za divadelní soubor TRUS pan Randa, dále starosta obce pan Koza a místostarosta pan Zima a kronikář obce pan Brandtlík.

Následovalo vystoupení starosty obce pana Kozy, který pozdravil slavnostní zasedání a oznámil přítomným, že během schůze bude zástupci OÚ předán místnímu SDH slavnostní prapor, který nechalo zhotovit pro toto slavné výročí Obecní zastupitelstvo Trnová.

Pak přednesl projev starosta místního sboru pan Antonín Šípek, ve kterém přiblížil přítomným činnost sboru od roku 1989, kdy práce trnovských hasičů postupně upadala, ale zásahové družstvo, jehož byl členem, nezaniklo. V roce 1999 je zvolen starostou našeho SDH a v této funkci setrval do dnešních dnů. Práce sboru a nového výboru se neustále zlepšuje a v dnešní době je velmi dobře hodnocena Obecním zastupitelstvem Trnová i nadřízenými složkami požární ochrany.

V další části programu seznámil přítomné místní kronikář V. Brandtlík s požáry v našem okolí, jejich příčinách a likvidaci v době cca před 150ti lety. Velmi zajímavé bylo pojednání o ohnivých smrštích, jedné z nejnovějších záhad, kterou zatím nelze přirozeným způsobem uspokojivě vysvětlit.

Následoval „zlatý hřeb“ slavnostního zasedání, překvapení oslav, a to předání slavnostního praporu SDH Trnová z rukou starosty pana Kozy a jeho zástupce pana Ing. Zimy. Po dobu předávání praporu bylo v sále absolutní ticho a pak následoval obrovský aplaus.

Vedení sboru SDH připravilo pro starostu obce malý dárek a to hromadnou fotografii SDH Trnová, kterou předal starostovi A. Šípek.

Dále již byl dán prostor diskusi, ve které zazněla řada plnohodnotných myšlenek. Nejzajímavější diskusní příspěvek se týkal zapojení školní mládeže do tajů požární ochrany a požárního sportu formou přednášek o požárech v minulosti a současnosti, o rozvoji požární techniky, praktické seznámení s místní hasičskou technikou a nácvikem cvičných požárních útoků. Padla i otázka zda by nebylo možné sestavit dětské požární družstvo.

Po diskusi následovalo občerstvení. Pan Ladislav Berdych připravil výborný zvěřinový guláš s knedlíkem, na kterém si všichni pochutnali. Jídlo servírovala děvčata místního SDH.

Program slavnostního zasedání byl vyčerpán a následovala zábava, na které k tanci a poslechu vyhrávala hudební skupina Tandem musik pana Kokošky. Průběh večera zpestřila bohatá tombola. Všichni přítomní se výborně bavili a v rozjařené náladě se rozcházeli do svých domovů v pozdních nočních hodinách.

Slavnostní večer na videokameru zaznamenal pan Pavel Jeremiáš a fotografie pořídil pan Vladimír Mrzena.

Slavnostní zasedáníSlavnostní zasedání

Pohled do tělocvičny TJ Sokol Trnová.

Zde se uskutečnilo 5. září 2014 slavnostní zasedání ke 110. výročí založení SDH Trnová.

Výbor SDH TrnováNa snímku výbor SDH Trnová. Zleva – Romana Krejčířová, Jan Krnáč, Jan Vyleťálek, Antonín Šípek, Dr. Jan Voříšek

SDH TrnováStarosta obce Jiří Koza zdraví slavnostní zasedání a oznamuje přítomným, že v průběhu schůze bude SDH Trnová předán slavnostní prapor, který nechalo pro náš sbor zhotovit Obecní zastupitelstvo Trnová. Součástí praporu je i slavnostní stuha.

Dr. Jan Voříšek zahajuje slavnostní zasedání

Dr. Jan Voříšek zahajuje slavnostní zasedání, vítá hosty, zástupce obce, TJ, myslivců, divadelního souboru TRUS, školy a místního kronikáře pana V. Brandtlíka.

Starosta místního SDH pan Antonín Šípek

Starosta místního SDH pan Antonín Šípek přednáší zprávu o historii a současných aktivitách místního hasičského sboru.
 

Všichni pozorně naslouchají projevu starosty sboru A. Šípka

Všichni pozorně naslouchají projevu starosty sboru A. Šípka.

Místní kronikář Václav BrandtlíkMístní kronikář Václav Brandtlík při přednášce o požárech v nejbližším okolí Trnové a v tehdejším okresním městě Kralovicích, jejich příčinách a likvidaci cca před 150ti lety.

Starosta obce pan Jiří Koza /vlevo/ předává nový slavnostní prapor zástupci SDH Trnová.

Starosta obce pan Jiří Koza /vlevo/ předává nový slavnostní prapor zástupci SDH Trnová.

Prapor převzal pan Jan Krnáč, člen výboru sboru a ukazuje jej přítomným.

Prapor převzal pan Jan Krnáč, člen výboru sboru a ukazuje jej přítomným.

Prapor nechalo zhotovit Obecní zastupitelstvo obce Trnová u firmy:

ALERION s.r.o., Chaloupkova 1, 61 200 Brno - Královo Pole

Lícová strana praporu - avers

Lícová strana praporu - avers

Zadní strana praporu - revers

Zadní strana praporu - revers

Předání fotografie členů SDH Trnová

Starosta SDH Trnová Antonín Šípek /vlevo/ předává starostovi obce Trnová panu Jiřímu Kozovi jako upomínku fotografii členů SDH Trnová.

Starosta obce ukazuje fotografii všem přítomným v sále.

Starosta obce ukazuje fotografii všem přítomným v sále.

 

Součástí praporu je i modrá stuha, kterou věnoval našemu sboru starosta obce pan Jiří Koza.

Slavnostní prapor SDH Trnová se stuhou

Slavnostní prapor SDH Trnová se stuhou je uložen v podkrovní místnosti Obecního úřadu Trnová.

 

Popis praporu:

 • Slavnostní vyšívaný hasičský prapor 150 x 100 cm
 • materiál satén
 • lícní strana /avers/ červená Rosso 13, text: ZALOŽEN L.P. 1904
 • rub /revers/ modrá Bluete 22, text: BOHU KU CTI, VLASTI KE SLÁVĚ
 • BLIŽNÍMU KU POMOCI
 • zlaté třásně, kombinovaná výšivka,
 • ústřední motiv na aversu - hasičský a obecní znak,
 • konturová výšivka - rohové motivy,
 • plnoplošná výšivka /malba jehlou/ - Florian hasící budovy.

Slavnostní, vyšívaná stuha, hrazdičková, mat. satén, znak SDH Trnová, barva Bluete 22, zlaté třásně, text: VĚNUJE STAROSTA OBCE.

Příslušenství: základní žerď tmavá, špice v barvě laku, základní pískovcový stojan s jedním otvorem.

 

PRŮBĚH OSLAV V SOBOTU 6. září 2014.

V tento den se naplno rozběhly oslavy 110. výročí založení SDH Trnová.

Ve 13.00 hodin před areálem TJ Trnová se všechna zúčastněná družstva SDH seřadila do průvodu, který za doprovodu kapely pana Jaroslava Želinského prošel okolo dětského domova a firmy ENEKO do středu obce. V čele průvodu byl nesen krásný věnec, který vyrobila paní Vlasta Netrhová. Za věncem členové našeho sboru s hrdostí nesli nový slavnostní prapor SDH Trnová, věnovaný k této příležitosti Obecním zastupitelstvem Trnová. Průvod se zastavil u pomníku padlých v 1. světové válce. Z této války se nevrátilo 20 trnovských mladých mužů, kteří byli téměř všichni členové SDH. Členové sboru k pomníku položili věnec a za zvuků státní hymny vzdali čest padlým. Průvod pokračoval na hřiště TJ Trnová, kde byl následně odstartován IX. ročník o POHÁR STAROSTY OBCE TRNOVÁ v požárním sportu.

Před zahájením soutěže starosta obce Jiří Koza předal našemu SDH slavnostní stuhu a popřál všem mnoho úspěchů v soutěži.

Soutěže se zúčastnilo 7 družstev žen a 10 družstev mužů.

Ženy - Trnová „A“, Trnová “B“, Tatiná,  Ledce, Třemošná, Záluží, Příšov.

Muži - Trnová, Zruč, Třemošná, Ledce “B“, Tatiná, Kokašice, Vrtbo, Ledce “A“, Záluží, Příšov.

Průvod hasičských sborů a vozidelPrůvod hasičských sborů a vozidel

Před areálem TJ Trnová se seřadil průvod hasičských sborů a vozidel, který prošel kolem dětského domova a firmy Eneko do středu obce, k pomníku padlých v 1. světové válce.

U pomníku padlých v 1. světové válce hasiči položili věnec.U pomníku padlých v 1. světové válce hasiči položili věnec.
U pomníku padlých v 1. světové válce hasiči položili věnec.

Při hraní hymny vzdali všichni čest padlým.Při hraní hymny vzdali všichni čest padlým.


 

Průběh soutěže družstev IX. ročníku o POHÁR STAROSTY OBCE TRNOVÁ v požárním sportu.

Těsně před zahájením požárního útoku jeden člen družstva musel zatlouci hřebík do dřevěného hranolu kladivem s dlouhou násadou, kterou musel držet na jejím konci. Čas tohoto úkonu se započítává do celkového času družstva. Po zatlučení hřebíku začal klasický požární útok. Členové družstva museli napojit savec ke stříkačce, nastartovat stříkačku, proběhnout s hadicemi mezi balíky slámy, spojit hadice, včas pustit dva proudy vody a sestřelit proudem vody plechovky umístěné na stojanech dva metry nad zemí. Každý proud musel sestřelit jednu plechovku.

V této soutěži se vyznamenaly naše ženy z týmu Trnová „A“. Naše družstvo žen zaznamenalo v letošním roce první výhru. Požární útok zvládly za 54,13 vteřin, získaly prvé místo a Pohár starosty obce Trnová. Z mužských družstev se na prvém místě umístil tým z Příšova, který zvládl útok za 34,23 vteřin, získal prvé místo a pohár starosty. Naše družstvo mužů obsadilo pěkné třetí místo.

V průběhu soutěže mohli návštěvníci zhlédnout historickou ruční, koněspřežnou stříkačku z konce devatenáctého století, kterou vlastní a udržuje ve výborném stavu SDH Stýskaly. Stýskalští hasiči s touto stříkačkou předvedli bezchybný požární útok, včetně dopravy vody na předem určené místo.

Během odpoledne si příznivci požárního sportu mohli prohlédnout výstavu historického hasičského vybavení pana Fanty. V tělocvičně místní TJ vystavoval svou soukromou sbírku hasičských uniforem, přileb, sekyrek, medailí a vyznamenání.

Starosta obce Jiří Koza vítá přítomné sbory , které budou soutěžit.

Starosta obce Jiří Koza vítá přítomné sbory , které budou soutěžit.

Nový slavnostní praporStarosta obce Jiří Koza představuje všem nový slavnostní prapor našeho sboru, ke kterému připevňuje modrou slavnostní stužku, kterou sboru věnoval.

Výsledková tabule. Červeně psané názvy jsou družstva žen.Výsledková tabule. Červeně psané názvy jsou družstva žen.

Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.

Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.

Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.

Průběh požárního útoku družstva žen Trnová „A“.
Zatloukání hřebíku do dřevěného hranolu, příprava stříkačky, pokládání hadic, překonání překážky ve formě balíků slámy, nastartování stříkačky a úspěšné sestřelení plechovek proudem vody.

 

Ženy soutěžily ve složení:

Družstvo Trnová „A“:
Karolína Täglová - stroj, Markéta Vojtíková - savice, Olga Šípková - koš (velitelka družstva), Romana Krejčířová - hadice "B", Sára Korecová - troják, Marie Hájková - levý proud, Kateřina Krejčířová - pravý proud
 • dosažený čas 54,30 vteřin
 
Družstvo Trnová „B“:
Martina Bärenklauová - stroj, Sára Korecová - savice (velitelka družstva), Marie Hájková - koš, Aneta Voithová - hadice "B", Karolína Täglová - troják, Markéta Výšková - levý proud, Markéta Vojtíková - pravý proud
 • dosažený čas 91,38 vteřin
Jak se později ukázalo, uvedený čas „A“ družstva nebyl překonán a družstvo získalo 1. místo a POHÁR STAROSTY OBCE TRNOVÁ a zopakovalo vítězství z roku 2008. Družstvo „B“ skončilo na 6. místě.

Průběh požárního útoku družstva mužů.Průběh požárního útoku družstva mužů.

Průběh požárního útoku družstva mužů.Průběh požárního útoku družstva mužů.

Průběh požárního útoku družstva mužů.


 

Družstvo mužů soutěžilo ve složení:

Jan Krnáč - stroj (velitelka družstva), Tomáš Tupý - savice, Jiří Wohlmuth - koš, Jan Šperl - hadice "B", Jan Voříšek - troják, Martin Krnáč - levý proud, Jiří Berdych - pravý proud

 • dosažený čas 46,00 vteřin - 3. místo

Hasiči ze StýskalHasiči ze Stýskal

Hasiči ze StýskalHasiči ze Stýskal

Hasiči ze Stýskal předvedli v průběhu odpoledne požární útok s historickou, koněspřežnou, ruční stříkačkou z konce devatenáctého století, která je ve vlastnictví SDH Stýskaly. Stříkačku udržují ve vzorném technickém stavu a předvádějí na různých hasičských slavnostech. Předvedený požární útok se zdařil, včetně dopravy vody na předem určené místo.


 
V místní tělocvičně TJ vystavoval svou historickou soukromou sbírku hasičského vybavení pan Fanta.

Návštěvníci si mohli prohlédnout různé hasičské uniformy, čepice, přilby, sekyrky, medaile a vyznamenání.Návštěvníci si mohli prohlédnout různé hasičské uniformy, čepice, přilby, sekyrky, medaile a vyznamenání.

Návštěvníci si mohli prohlédnout různé hasičské uniformy, čepice, přilby, sekyrky, medaile a vyznamenání.Návštěvníci si mohli prohlédnout různé hasičské uniformy, čepice, přilby, sekyrky, medaile a vyznamenání.

Návštěvníci si mohli prohlédnout různé hasičské uniformy, čepice, přilby, sekyrky, medaile a vyznamenání.

Návštěvníci si mohli prohlédnout různé hasičské uniformy, čepice, přilby, sekyrky, medaile a vyznamenání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše vítězné družstvo žen přebralo z rukou starosty a zástupců SDH ceny a POHÁR STAROSTY OBCE TRNOVÁ.
Družstvo žen
Družstvo žen
Družstvo mužů

Starosta obce Jiří Koza předává zástupcům našeho družstva mužů cenu za pěkné třetí místo a přeje jim mnoho úspěchů v dalších soutěžích.

Družstvo z Příšova

Zde předává ceny za první místo a získaný POHÁR STAROSTY 0BCE TRNOVÁ  zástupci družstva z Příšova.

Po celé odpoledne byla pro všechny přítomné v provozu pod stanem polní kuchyň s nápoji, uzenými klobásami a grilovaným masem. Návštěvníci vše konzumovali v pěkném prostředí, ve stínu pod lípami, za poslechu hudby pana Želinského.

Vypilo se 2,5hl 10° piva, 1,5hl 12°piva, uzených klobás se prodalo 40kg a grilovaného masa 38kg.

ObčerstveníObčerstveníObčerstvení

Po ukončení soutěží bylo naše vítězné družstvo žen vykoupáno, za povzbuzování přítomných, v kádi s vodou.
Dvoudenní oslavy 110. výročí našeho SDH byly zakončeny kolem šesté hodiny odpoledne. Starosta obce všem soutěžícím poděkoval za účast, pochválil družstvo žen za získání POHÁRU STAROSTY OBCE  a muže za třetí místo. Popřál všem soutěžícím mnoho úspěchů v další činnosti.
Závěrem je nutno poděkovat výboru SDH Trnová za velmi dobře připravenou a zvládnutou akci po stránce organizační i sportovní.
Celé dvoudenní oslavy zaznamenal pan Pavel Jeremiáš na videokameru a Vladimír Mrzena pořídil fotografie, které uspořádal na CD.
Počasí bylo velmi pěkné, slunečné a všichni přítomní se vraceli do svých domovů s pocitem pěkně prožitého odpoledne.
POŽÁRNÍMU SPORTU ZDAR!
Zpracoval V. Brandtlík
(J.Z.)

 

Datum vložení: 6. 9. 2014 21:15
Datum poslední aktualizace: 13. 4. 2015 13:28
Autor:
rozšířené vyhledávání

ZŠ, MŠ a spolky

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, středa 17. 7. 2024
oblačno 25 °C 15 °C
čtvrtek 18. 7. jasno 28/14 °C
pátek 19. 7. polojasno 29/16 °C
sobota 20. 7. slabý déšť 30/18 °C

Geoportál

Geoportál

Dotační podpora

logo EUVlajka EUPlz kraj

Logo MMR

Výročí osmiček

Výročí osmiček

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:189
TÝDEN:910
CELKEM:1214751

Mobilní aplikace

V ObrazeGooglePlay
AppStore

Rozklikávací rozpočet

rozpočet
Interaktivní a velmi snadno ovladatelný informační zdroj o hospodaření pro občany

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4