Obsah

Sdělení GDPR

Sdělení GDPR

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 - IZŠaMŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna

Školní družina

Výroční zpráva školy zák.106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018-IZŠaMŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní Jídelna

Školní družina

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 - IZŠMŠ

Výroční zpráva k zákonu 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2009
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2008
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2007
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2006

Inspekční zprávy

 

Zápis z volby zástupce do Školské rady IZŠ a MŠ Trnová