Obsah

Výukové materiály pro žáky v době koronavirových prázdnin

Vážení rodiče a žáci.

Na tomto místě u příslušného ročníku a předmětu budou ukládány úkoly a návody jak je plnit. Doporučujeme žákům , aby si pořídili sešity, do kterých budou úkoly vypracovávat. Úkoly budou zadávány zpravidla 2x týdně (pondělí,čtvrtek). Žáci budou plnit ůkoly průběžně a po skončení volna budou kontrolovány.

Dotazy na 724107115, joskra@seznam.cz

Byla zřízena e-mailová schránka pro komunikaci mezi rodiči, žáky a učiteli, kterou mohou všichni využívat pro jakékoliv dotazy a upřesnění pro plnění jednotlivých úkolů a jiné informace.

Vážení rodiče v případě technicých problémů při otevírání dokumentů kontaktujte příslušného vyučujícího na níže uvedené emailové adrese. Děkujeme

trnkaskola@seznam.cz

Příklady webovýchc stránek pro individuální procvičování

 

1. ročník - Český jazyk

1. ročník - Hudební výchova

1. ročník - Matematika

1. ročník - Prvouka

2. ročník - Český jazyk

2. ročník - Hudební výchova

2. ročník - Matematika

2. ročník - Prvouka

2. ročník - Anglický jazyk

3. ročník - Anglický jazyk

3. ročník - Český jazyk

3. ročník - Hudební výchova

3. ročník - Matematika

3. ročník - Prvouka

4. ročník - Anglický jazyk

4. ročník - Český jazyk

4. ročník - Hudební výchova

4. ročník - Matematika

4. ročník - Přírodověda

4. ročník - Vlastivěda

4. ročník - Geometrie

5. ročník - Anglický jazyk

5. ročník - Český jazyk

5. ročník - Hudební výchova

5. ročník - Matematika

5. ročník - Přírodověda

5. ročník - Vlastivěda

5. ročník - Informatika

5. ročník - Český jazyk - čtení, sloh

5. ročník - Geometrie

Sdělení GDPR

 

 

Sdělení GDPR

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 - IZŠaMŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna

Školní družina

Výroční zpráva školy zák.106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018-IZŠaMŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní Jídelna

Školní družina

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 - IZŠMŠ

Výroční zpráva k zákonu 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2009
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2008
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2007
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2006

Inspekční zprávy

 

Zápis z volby zástupce do Školské rady IZŠ a MŠ Trnová