Obsah

Vážení rodiče,

vzhledem k nestandartní situaci v tomto školním roce sdělujeme, že oproti předpokládanému vydávání vysvědčení již v pátek 26. 6. 2020 jsme se rozhodli posunout termín ukončení školního roku na úterý 30. 6. 2020. Tento den bude žákům vydáno též vysvědčení a ukončen školní rok. Kdo již má zajištěn jiný program podle původního záměru, může si vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy od 30. 6. po dohodě u pí. Frantové.

J. Kraus, ředitel školy

 

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY POKRAČUJÍCÍ V DOMACÍ VÝUCE

Vážení rodiče,  podle sdělení ministra školství je možné, aby si i žáci pokračující v distančním vzdělávání došli pro vysvědčení do školy. U nás proběhne vydání dne 30. 6. 2020 v obvyklé době od 8,00 - 8,30 hod. ve třídách. Podmínkou účasti a vstupu do školy je vyplněné a podepsané Čestné prohlášení, které je na našich webových stránkách. Současně nesmí být žák nemocen.

Pro ostatní žáky, kteří se nezúčastní vydání ve škole, bude vysvědčení připraveno k vyzvednutí kdykoliv po tomto datu v kanceláři školy

u pí. Frantové (doporučujeme předem domluvit 377 857 656).

J. Kraus, ředitel školy

Čestné prohlášení

_____________________________________________________________________

Vážení rodiče,

       dovolujeme si vám tímto způsobem poděkovat za přístup a pomoc při distanční výuce. Po kontrole zadaných úkolů můžeme projevit vám i žákům velké uznání za vykonanou práci a s radostí konstatovat, že se zapojili všichni žáci školy dle svých možností a podmínek, které rozhodně nebyly pro včechny jednoduché.

          Jsme si vědomi, že ne všem vždy vyhovoval způsob a rozsah výuky, ale snažili jsme se najít formu, která by v co největší míře mohla  vyhovovat většině z vás a dala žákům alespoň to základní, co je pro  daný ročník stanoveno.

         Ještě jednou mnohokrát děkujeme.

Za ped. sbor  J. K r a u s

 _____________________________________________________________________     

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Časový harmonogram

 

Příklady webovýchc stránek pro individuální procvičování

 

1. ročník - Český jazyk

1. ročník - Hudební výchova

1. ročník - Matematika

1. ročník - Prvouka

______________________________________________________________________________________

2. ročník - Český jazyk

2. ročník - Hudební výchova

2. ročník - Matematika

2. ročník - Prvouka

2. ročník - Anglický jazyk

______________________________________________________________________________________

3. ročník - Anglický jazyk

3. ročník - Český jazyk

3. ročník - Hudební výchova

3. ročník - Matematika

3. ročník - Prvouka

______________________________________________________________________________________

4. ročník - Anglický jazyk

4. ročník - Český jazyk

4. ročník - Hudební výchova

4. ročník - Matematika

4. ročník - Přírodověda

4. ročník - Vlastivěda

4. ročník - Geometrie

_____________________________________________________________________________________

Sdělení GDPR

Sdělení GDPR

Výroční zprávy

Výroční zpráva školy zák. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2018

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/2019 - IZŠaMŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní jídelna

Školní družina

Výroční zpráva školy zák.106/1999 o svobodném přístupu k informacím za rok 2017

Výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018-IZŠaMŠ

Základní škola

Mateřská škola

Školní Jídelna

Školní družina

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 - IZŠMŠ

Výroční zpráva k zákonu 106/1999 Sb. za rok 2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 - IZŠMŠ
Výroční zpráva za školní rok 2009/2010
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2009
Výroční zpráva za školní rok 2008/2009
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2008
Výroční zpráva za školní rok 2007/2008
Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2007
Výroční zpráva za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva k zákonu 106 za rok 2006

Inspekční zprávy

 

Zápis z volby zástupce do Školské rady IZŠ a MŠ Trnová