Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Plán činnosti

Myslivecký spolek Trnová z. s.

Program členské schůze konané  23. 2.  2019

 

1.        Zahájení , schválení programu členské schůze

2         Kontrola usnesení

3.        Jmenování zapisovatele zápisu

4.        Volba ověřovatelů zápisu

5.        Volba mandátové a návrhové komise

6.        Zpráva předsedy  o činnosti spolku a výboru spolku od poslední členské   schůze

7.        Zpráva finančního hospodáře – hospodaření spolku 2018, schválení  

            účetní závěrky 2018,   návrh rozpočtu 2019

8.        Zpráva předsedy kontrolní a revizní komise

9.        Zpráva mysliveckého hospodáře

11.      Diskuse

12.      Návrh usnesení

13.      Schválení usnesení

14.      Závěr

 

 

 

Josef  K r a u s, předseda spolku