Obsah

POZOR!!!!!

Dne 7. 12. 2019 proběhne v lokalitě lesa v okolí kaolinky HB a kaolinových oprámů lov černé a spárkaté zvěře.

V době od 9,00 hod. do cca 15,00 hod. žádáme občany, aby se v těchto lokalitách nezdržovali. Děkujeme.

Upozorňujeme občany, že v poslední době evidujeme zvýšený volný pohyb psů v honitbě.

Žádáme majitele psů, aby si uvědomili porušení platné legislativy v této oblasti a nepouštěli své psy bez vodítka.

Taktéž upozorňujeme na zvýšený výskyt černé zvěře v katastru obce a přilehlých lesích. Doporučujeme občanům, aby své psy při návštěvě lesa měli pod dohledem a zabránili tak případným střetům se zvěří.

Děkujeme.

---------------------------------------------------