Obsah

Na základě důkladného zvážení současné situace jsme se rozhodli pro zrušení střelecké soutěže plánované na den 6. 6. 2020.

Další plánované akce zatím zůdtávají beze změn.

 

 

POZOR!!!!!

Dne 7. 12. 2019 proběhne v lokalitě lesa v okolí kaolinky HB a kaolinových oprámů lov černé a spárkaté zvěře.

V době od 9,00 hod. do cca 15,00 hod. žádáme občany, aby se v těchto lokalitách nezdržovali. Děkujeme.

Upozorňujeme občany, že v poslední době evidujeme zvýšený volný pohyb psů v honitbě.

Žádáme majitele psů, aby si uvědomili porušení platné legislativy v této oblasti a nepouštěli své psy bez vodítka.

Taktéž upozorňujeme na zvýšený výskyt černé zvěře v katastru obce a přilehlých lesích. Doporučujeme občanům, aby své psy při návštěvě lesa měli pod dohledem a zabránili tak případným střetům se zvěří.

Děkujeme.

---------------------------------------------------