Obsah

 

Sdělení GDPR

Aktuální Jídelní lístky se nacházejí ve šložce základní škola.

 

V důsledku přerušení dodávky el. proudu v celém objektu školy vyhlašuje ředitel školy volno ředitele školy pro žáky na den 2. 10. 2018. Toto opatření se týká též mateřské školy.

JK.

 

 

 

Zápis do MŠ pro šk.rok.2018/2019 proběhne dne 10.5. 2018 v době od 13,00 do 16,00 hod. v budově MŠ.

Zákonní zástupci s sebou přinesou rodný list dítěte a průkaz totožnosti,

Případné informace u pí. Webrové na tel. 702 086 529