Trnová - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

Historie

V červenci roku 1919 po vytvoření samostatné Československé republiky  je vydán zákon o zřizování veřejných knihoven na celém území státu. 

V naší obci se veřejná obecní knihovna  otevírá 18. prosince 1923 v domku kovářského mistra Jana Wébra, který se stal knihovníkem.  Knihy věnovala strana sociálně demokratická a spolek dobrovolných hasičů, celkem 115 titulů. Knihovna neměla dost finančních prostředků na nákup dalších knih. V roce 1930 starosta obce Josef Urban a rada OÚ se usnesli věnovat knihovně větší částku finančních prostředků na nákup knih. Projevila se potřeba umístnit knihovnu do samostatné a prostornější místnosti. Potřebnou místnost pro tento účel poskytl Václav Dlouhý ve svém rodinném domku čp. 108. Knihovníkem se stal Václav Pašek. Když majitel domku projevil potřebu využívat místnost pro svou rodinu, je knihovna dočasně přemístěna do starého zchátralého dřevěného domku čp .19, který stával v místech dnešní hasičské zbrojnice. Po zbourání tohoto domku je přemístěna do prostor MNV /OÚ/, což bylo zcela nevhodné. OZ podalo návrh poskytnout knihovně definitivní stánek v právě budovaném objektu požání zbrojnice. Tento záměr se po dohodě se stavebními orgány podařilo realizovat. V podkroví požární zbrojnice byly vytvořeny vyhovující prostory pro uložení majetku místní lidové knihovny.

Knihovna byla slavnostně otevřena a dána k dispozici čtenářské veřejnosti současně s otevřením požární zbrojnice dne 25. dubna 1970 .

V prostorách knihovny byly při této příležitosti instalovány výstavky  dvacetileté práce místní osvětové besedy, prací dětí mateřské a základní školy a výstava knih spojená s jejich prodejem.

Funkci knihovníků vykonávali po Janu Wébrovi a Václavu Paškovi, Jan Hnojský, Josef Škorpil, Václav Král, Václav Čása, Oldřich Kraus a Josef Tupý, Jitka Tupá - která je knihovníkem v současné době  / 2018 /.

Po zániku OB knihovna spadá pod OÚ.

Naše veřejná obecní knihovna byla a je po celé období své existence velkým přínosem pro kulturní povznesení obce, pro vzdělání a zábavu občanů.