Trnová - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Historické zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI Z HISTORIE OBCE A OKOLÍ

CO JE TVRZ?

Středověké opevněné sídlo menšího rozsahu, budované většinou drobnými feudály. Situačně nejčastěji  ...

TRNOVÁ - FARNOST KRAŠOVICE

Trnová do Krašovic spadala též farností. Kostel sv. Jiljí z roku 1364 již byl farním. Za války husitské byl pobořen a ...

TRNOVÁ - ŠKOLNÍ DOCHÁZKA DO KRAŠOVIC A HORNÍ BŘÍZY

Trnová byla přiřazena do Krašovic též školní docházkou. Zprvu se vyučovalo v soukromých bytech, později v hostincích ...

HISTORIE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY V TRNOVÉ

Již za první republiky občané těžko nesli, že tak velká obec jako je Trnová, nemá vlastní školu a děti musí docházet do ...

POČÁTKY OSÍDLENÍ PLZEŇSKA

Archeologický průzkum prokazuje existenci jednotlivých slovanských hradišť na Plzeňsku již v 8. až 10. století. V této době ...

KRALOVICKO A MANĚTÍNSKO

Každé panství bylo dříve takřka malým státem se svým vlastním řádem a životem správním i hospodářským. Kamkoliv vkročil ...

PLASKÉ PANSTVÍ

V roce 1144 povolal kníže Vladislav II. do Čech z kláštera Langheimského v Bavorsku 9 řeholníků řádu cisterciáckého a ...

HROZNATA A HROZNATOVCI

Sever a severozápad Plzeňska ovládal rod pánů, kteří měli ve znaku troje jelení parohy černé barvy na zlatém štítě. Patřili k nejslavnějším ...

ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VESNICE NA ÚZEMÍ OKRESU PLZEŇ-SEVER

Mapa a seznam zaniklých středověkých vesnic na území okresu Plzeň-sever ...

ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VESNICE V OKOLÍ TRNOVÉ

V blízkém okolí obce se nacházelo několik dnes již zaniklých vesnic - Ježlový, Otročkovice - Ostražkovíce – Bouchalka, Slavíkovice aj. ...

PRŮMYSL V TRNOVÉ A OKOLÍ

Až do konce 19. století byla téměř ve všech obcích zastoupena nějaká malovýroba /kovářství, kolářství, truhlářství, pekařství, krejčovství ...

ZLATO NA PLZEŇSKU A JEHO TĚŽBA V MINULOSTI

V západních Čechách v hlubokých lesích u Manětína se skrývá další dějiště dávné zlaté horečky u nás. Kdy a kdo zde ...

POČET OBYVATEL A DOMŮ OD ROKU 1419 V TRNOVÉ

HISTORIE ZEMĚDĚLSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ

V roce 1656 bylo v Trnové 6 sedláků a jeden chalupník. Sedláci Zelenka, Küncl, Prantl, Mikuláš, Hanoušek a Poc ...

VČELAŘSTVÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ

Soužití člověka a včel sahá do daleké minulosti, lépe řečeno člověka a medu, neboť plásty s medem byly ...

VZNIK RŮZNÝCH SPOLKŮ, ORGANIZACÍ A POLITICKÝCH STRAN V OBCI

Přehled spolků, organizací a politických stran v obci od roku 1887 ...

OBEC TRNOVÁ ZA SVĚTOVÝCH VÁLEK

Hned z počátku války roku 1914 narukovali z Trnové všichni mladí muži. Odvody do armády se konaly v okresním – soudním městě Manětíně ...

ROZMARY POČASÍ V TRNOVÉ A OKOLÍ OD ROKU 1917

Zima v roce 1917 byla velice krutá, mrazy až -28°C. 9. března, napadlý sníh znemožnil ...

MÍRY A VÁHY UŽÍVANÉ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ VE STŘEDOVĚKU A V 18. A 19. STOLETÍ

Míry a váhy se průběhem staletí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku měnily. Velké územní celky měly svoje metrologické jednotky ...

FLÓRA A FAUNA V OKOLÍ TRNOVÉ

Nejčastěji se vyskytující rostlinné a živočišné druhy v naší lokalitě ...

JAK SE SLAVIL 1. MÁJ - SVÁTEK PRÁCE?

Průběh oslav 1. Máje v padesátých až šedesátých letech minulého století ...

POUŤ A POSVÍCENÍ V TRNOVÉ

Obec Trnová bývala součástí krašovického statku a patřila do Krašovic i farností ke kostelu sv. Jiljí. Farnost tvořily obce Krašovice, Bučí, Trnová, osada Vísky a Tatiná. Uvedené obce slavily „pouť“ i „posvícení“ současně, vždy první neděli v září ...

STANOVENÍ VELIKONOČNÍ NEDĚLE A MASOPUSTU

Zatímco pro Vánoce jsou v kalendáři přesně určené dny, připadají Velikonoce v každém roce na jiné datum. Jde tedy o pohyblivé svátky ...

POŽÁRY V OKOLÍ TRNOVÉ A OHNIVÉ SMRŠTĚ

Nejprve si musíme uvědomit, jak tehdy vypadaly domy a stavby ve vesnicích a městech. Domy byly dřevěné, srubového charakteru, nebo kombinace trámů a vepříků ...