Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Obecní knihovna

Knihovník
Jitka Tupá
Adresa
Trnová 181, 330 13
Kontakt
377 856 070
Otevírací doba
Úterý 15.40 - 19.00
Technické vybavení
Počítač, internet, multifunkční zařízení na OÚ.
Internet zdarma pro knihovnu k dennímu používání.

 

Krátké shrnutí činnosti knihovny v Trnové v roce 2016

I v roce 2016 díky financování obecního úřadu, pokračovala ve své činnosti knihovna v Trnové.

Obecní úřad v Trnové, ponechal ve svém rozpočtu na rok 2016 částku 20 tis. Kč pro nákup knih.  Bylo nakoupeno 95 nových knih.  Jsou stále nakupovány knihy pro malé čtenáře, knihy pro mládež a dospělé.   

Okresní knihovna v Plasích přispívá ke spokojenosti našich čtenářů zapůjčením knih, které vzhledem k jejich pořizovací ceně a jejich oběhu, nejsou menší knihovnou, jako je naše, pořizovány. Jsou to naučné knihy, časopisy, knihy o přírodě, atp. V letošním roce bylo zapůjčeno 125 knih. Knihovna v Trnové také zajišťuje pro studenty knihy pro povinnou četbu, a to také díky Knihovně v Plasích a jejímu knižnímu fondu.  

V budově obecního úřadu v Trnové, dole v přízemí, byl vytvořen prostor (poličky na zdi) na knihy, které jsou stále z knihovny vyřazovány. V letošním roce došlo k vyřazení 413 kusů knih, o které nemají již několik let čtenáři zájem.  

V listopadu letošního roku, knihovna v Trnové navázala také spolupráci s domovem důchodců Senior Hause v Trnové. Jedenkrát v měsíci jsou jeho obyvatelům zapůjčovány knihy z naší knihovny.  Knihovní fond místní knihovny je již třetím rokem obnovován, vyměňován, byla by škoda, aby nové knihy zůstaly v knihovně bez oběhu.

V letošním roce obci Trnová byla nabídnuta možnost, požádat o dotaci na nákup knihovního systému, který propojuje čtenáře, knihovny atd.  Systém umožňuje zvýšit spokojenost čtenářů, možnost výběru knih dle zájmů čtenáře, atp.  Obec nabídky využila a o dotaci požádala. Tento knihovní systém by pravděpodobně mohl začít fungovat v roce 2017.

Do konce roku bude knihovna otevřena 20. a 27. 12. 2016.

 

Přejeme všem našim čtenářům klidné vánoční svátky, pohodu, štěstí a hodně zdraví. Těšíme se na shledání v příštím roce 2017, s radostí přivítáme nové čtenáře, myslím, že v příjemném prostředí knihovny s  bohatou nabídkou knih, ve které by každý čtenář jistě našel tu svoji oblíbenou.

19.12.2016,  JitkaTupá


Krátké shrnutí činnosti knihovny v Trnové v roce 2015

 

I v roce 2015 pokračovala ve své činnosti knihovna obecního úřadu.

V roce 2015 díky schválené částce v rozpočtu obce, 20 tis. Kč na nákup knih,  byly nakoupeny nové knihy, beletrie, knihy pro mládež a i knihy pro úplně nejmenší čtenáře, děti z prvních tříd. Bylo zakoupeno 122 nových knih. Je potěšující, že při všeobecném úbytku čtenářů v knihovnách,  do knihovny nachází cestu znovu mladí lidé,  maminky s dětmi a pochopitelně naši věrní čtenáři. 

Tak jako v předchozím roce, Okresní knihovna v Plasích zapůjčuje knihovně v Trnové knihy, které se po přečtení našimi čtenáři vrací zpět. Výměna knih probíhá 2 x ročně, nyní od 15. 12. 2015 je k dispozici dalších 60 nových  knih,  časopisů,  naučných knih, knih pro děti. Knižní fond místní knihovny je tak obohacen o časopisy, naučné  knihy,  knihy o přírodě, které vzhledem k jejich pořizovací hodnotě a frekvenci půjčování  nejsou místní knihovnou nakupovány. Knihovna v Plasích,  prostřednictvím  knihovny v Trnové, také ve velké míře zajišťuje pro studenty z naší obce  knihy pro povinnou četbu, která je ze strany školy vyžadována, dále knihy, o které čtenáři mají zájem a nejsou v knihovně v Trnové vedeny, atd.

V knihovně v Trnové stále probíhá vyřazování starých knih, o které není již několik let ze strany čtenářů zájem, nebo jsou poničené atd. Knihy jsou k dispozici k volnému odběru v přízemní v budově obecního úřadu.

Do konce roku bude knihovna otevřena 22. a 29. 12. 2015.

Přejeme všem našim čtenářům klidné vánoční svátky, pohodu, štěstí a hodně zdraví. Těšíme se na shledání v příštím roce 2016, s radostí přivítáme nové čtenáře, myslím, že v docela příjemném prostředí knihovny.

Trnová 17. 12. 2015

Jitka Tupá


Z činnosti obecní knihovny v Trnové v roce 2014
I v roce 2014 obecní úřad financoval provoz obecní knihovny v Trnové.
Pro zlepšení prostředí v knihovně, byla v říjnu 2014 vybílena místnost, kde jsou k dispozici knihy pro mládež a děti, kde byl částečně promočený strop po zatékání do střechy.
I v průběhu tohoto roku byly nakupovány nové knihy, beletrie, knihy pro děti atd. Bylo nakoupeno 76 nových knih.
Okresní knihovna v Plasích, jelikož přestala přispívat na nákup knih v knihovně Trnová, zapůjčuje do Trnové knihy, které se po přečtení zase vrací zpět do knihovny v Plasích. Takováto výměna knih probíhá již druhý rok, jsou zapůjčovány různé tematické knihy, beletrie, knihy pro děti, atd.  V roce 2014 bylo knihovnou v Plasích zapůjčeno cca 90 knih.
V knihovně v Trnové probíhá vyřazování starých knih, které jsou buď poničené, nebo již o ně čtenáři neprojevují léta zájem. Tyto knihy jsou k dispozici v budově obecního úřadu, kde si je může každý prohlédnout, odnést domů…
Knihovna bude otevřena i 23. a 30.12.2014.
Přejeme všem našim čtenářům klidné vánoční svátky, pohodu, štěstí a hodně zdraví. Těšíme se na shledání v příštím roce 2015, s radostí přivítáme nové čtenáře v příjemném prostředí knihovny.
Trnová 17. 12. 2014

 

Z činnosti obecní knihovny v Trnové v roce 2013
Od 1. května 2012 knihovnu v Trnové vede Jitka Tupá.
Otevírací doba je každé úterý od 15,40 – 19,00 hod.
V loňském roce v prosinci proběhla výměna tří oken v knihovně, která přispěla jednak ke kulturnějšímu prostředí v knihovně, také omezení úniku tepla. V červenci letošního roku byla vybílena chodba a vstupní místnost v knihovně, došlo i k mírné úpravě interiéru knihovny.
Na nákup knih pro rok 2013 pro knihovnu, obec Trnová ve svém rozpočtu schválila 20 tis. Kč.
Do knihovny jsou průběžně dokupovány nové knihy. Byly koupeny romány, které čtenáři rádi čtou, od spisovatelů jako je např. N. Robertsová, Vlastimil Vondruška, atd., Trilogie „Padesát odstínů“ - šedi, temnoty a svobody, a mnohé jiné. Pak byly nakoupeny knihy ze zcela jiné oblasti: např. „Encyklopedie přírodní léčby“, „Život bez deprese“, nebo kniha „Tichá srdce“, nejhlubší sonda do historie a současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich.
Městská knihovna v Plasích zapůjčila v měsíci listopadu naší knihovně 60 knih a časopisů, jako např. Moderní byt, Můj dům, Pěkné bydlení, Rodinný dům, Plánování zahrady, pak knihy o sportu – „Petr Čech“, „Viktoria Plzeň v lize“, „Pavel Nedvěd“ a mnohé další, např. cestopisné, historické a jiné knihy, které jsou čtenářům k dispozici.
Knihovna v Trnové bude naposledy otevřena 17. prosince t.r.. Na Štědrý den a Silvestra bude knihovna uzavřena.
Přejeme všem našim čtenářům klidné vánoční svátky, pohodu, štěstí a hodně zdraví. Těšíme se na shledání v příštím roce 2014 se stálými čtenáři a i s dalšími novými čtenáři, které zveme k návštěvě místní knihovny.