Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Pernštejn u Nedvědice

Pernštejn u Nedvědice - jeden z nejkrásnějších goticko-renesančních hradů,10 km jihovýchodně od Bystřice nad Pernštejnem. Hrad se vypíná na vrcholu kopce nad řekou Svratkou u vsi Nedvědice.

Pernštejn u Nedvědice

    Podle erbovní pověsti hrad vznikl na území, jež daroval král uhlíři Věnavovi za to, že zbavil zdejší lesy nebezpečného zubra. Název hradu je pravděpodobně odvozen od německého Bärenstein (Medvědí hrad). Odtud i název vsi Nedvědice. Počátky hradu sahají patrně hluboko do 13. století, ačkoliv se připomíná až rokem 1285. Nejvýznamnější vliv na jeho stavební vývoj měli Pernštejnové, jeden z nejvýznamnějších moravských šlechtických rodů, jejichž ústředním sídlem se hrad stal. Jeho vojensko-politický význam vrcholil v 15. - 16. století, kdy byl také reprezentativně přestavován a velkoryse rozšiřováno jeho opevnění. Úpadek rodu na konci 16. století zapříčinil i prodej Pernštejna. Od té doby se majitelé střídali. Roku 1818 přechází do vlastnictví Mitrovských, kteří zde provedli některé dílčí stavební úpravy.

    Původní podoba ze 13. století je téměř celá zakryta přestavbami z 15. a 16. století. Patrná je jen vystupující část někdejšího bergfritu (hradní věže) zv. Barborka. Hradní palác brzy zaplnil nevelké staveniště na úzkém hřebenu a rostl do výšky. V horních patrech měl charakteristické ochozy na krakorcích z bílého nedvědického mramoru. Přestavby v 15. a 16. století vycházely ještě z pozdně gotického členění, ale používaly již i prvky renesanční. Vynikající ukázku opevňovací techniky té doby je rozsáhlý systém hradeb s mohutnou předsunutou věží, romanticky upravenou a propojenou visutou chodbou s palácem a dalšími baštami, jakož i rozsáhlé předhradí. Baroko 18. století se v exteriéru uplatnilo velmi skrovně, zejména doplnilo kryté schodiště k hradu a cibulovité zastřešení jedné z věží. Projektované velkorysé romantické úpravy hradu v 19. století naštěstí nebyly realizovány, takže jedinečný vzhled původní stavby zůstal zachován. Impozantní hmota vnitřního hradu je protkána řadou křivolakých chodeb, spojujících jednotlivé místnosti. Nejvýznamnějším prostorem je pozdně gotická vstupní síň se sklípkovou klenbou. Další místnosti mají žebrové klenby. Zvláště vynikají početná a přesně opracovaná mramorová ostění oken a dveří z období přechodu gotiky v renesanci i další hodnotné architektonické a kamenické detaily, rovněž kvalitní sochařská i malířská výzdoba. Pozoruhodný je barokní rytířský sál s bohatými štukaturami z doby kolem r. 1700 a rozlehlá knihovna. Ostatní síně jsou zcela prosté, s ukázkami nábytku a zařízení pozdní gotiky a renesance. Zajímavá je i renesanční zbarokovaná kaple na dolním nádvoří, s iluzivní malířskou výzdobou.

  • Návštěva hradu je opravdu jedinečným zážitkem, doporučuji všem nadšencům historie. Pokud máte zájem o podrobnější historii hradu, klikněte zde a nebo zde.