Obsah

Modráskovití (Lycaenidae)

Fotogalerie motýlů čeledi modráskovitých

Modrásek jehlicový - Polyommatus icarus

Modrásek krušinový - Celastrina argiolus